Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trần Sỹ Kháng

Nhà thơ Trần Sỹ Kháng sinh năm 1949, quê ở làng Ba Nghè, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ông là Phó giáo sư – Tiến sĩ Vật lí có quân hàm Đại tá, hiện công tác tại Viện Công nghệ, Bộ Quốc phòng. Trần Sỹ Kháng là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Ly rượu xanh (Nhà xuất bản Hà Nội, 1994)
  • Lối xưa (Nhà xuất bản Văn học, 1998)
  • Dấu chân phía trước (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2002)
  • Giải thưởng:

  • Giải thưởng cuộc thi thơ của Báo Người Hà Nội 1999-2000
  • Giải thưởng cuộc thi thơ lục bát Tuần báo Văn nghệ 2002-2003