Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trần Văn Lợi


 • Mái trường xưa


  […]

  Đâu bài thơ tôi viết mãi chưa xong
  Thời gian lấp kín dần bao trang vở
  Hoa bàng trắng rồi đến mùa phượng đỏ
  Và tóc thầy bụi phấn cứ trắng hơn.

  Giữa cuộc đời bè bạn vắng nhau luôn
  Để mỗi bận hoa cúc vàng trước ngõ
  Tiếng trống xui nhớ nôn nao trường cũ
  Thơ gieo vần bát ngát sắc vàng thu…