Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trần Văn Lương


 • Giá đừng…


  […]

  Ai oán tiếng mưa mau,
  Lạnh lùng câu giã biệt,
  Chân ngập ngừng đơn chiếc,
  Phút xa người xanh biếc niềm đau.

  Giá đừng đến tìm nhau,
  Hai chuyến tàu xa lạ,
  Trên đường dài băng giá,
  Không khóc lả canh sầu.

  Giá đừng nhớ nhung nhau,
  Thì nhịp cầu thiên cổ,
  Không nửa chừng gãy đổ,
  Dập vùi theo mệnh số lao đao.

  Giá đừng nói yêu nhau,
  Đêm nay nào hối tiếc,
  Ôm góc trời oan nghiệt,
  Khóc thương tình đã chết vội năm nao.

  […]