Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trần Vũ Long


 • Mẹ tập đi


  […]

  Bàn tay gầy guộc nhăn nheo
  Nuôi con bồng bế chống chèo tháng năm

  Lo đi lo đứng lo nằm
  Nhường cơm sẻ áo âm thầm cho con
  Lo cho con ngủ giấc tròn
  Lời ru thuở ấy vẫn còn trong veo

  Cuộc đời biết mấy gieo neo
  Giờ bàn tay ấy lần theo vách tường

  […]