Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trần Xuân Kiêm


 • Quy hàng


  Em ngồi trong bóng thiên thu
  Nắng vui còn ấm lời ru suối ngàn
  Có ta cõi đó điêu tàn
  Đá khô đất sụp quy hàng bên em.

 • Thuở xa người


  Một sớm người đi theo mây bay
  Ta say nằm lạnh suốt đêm dài
  Tỉnh ra thấy cụm hoa đầu ngõ
  Ta vẫn còn hay nụ tàn phai?

  Nửa đêm tỉnh dậy thấy sao rơi
  Ta nghĩ người đang ở cuối trời
  Ơi những đám mây còn lãng tử
  Xin để hồn chùng trong đêm khơi

  Ôi má người từ nay thôi hồng
  Gió cũng trầm hương tóc thôi hong
  Mai sau thoảng nhớ mây vườn cũ
  Ta yêu người bằng mối tình không.