Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trịnh Cung

Trịnh Cung

Nhà thơ – họa sĩ Trịnh Cung tên thật là Nguyễn Văn Liễu, sinh năm 1938 tại thành phố Nha Trang.

Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mĩ thuật Huế năm 1962, dạy học tại các trường Cao đẳng Mĩ thuật Huế và Gia Định từ năm 1970 đến năm 1973.

Năm 1994 ông có triển lãm cá nhân tại Paris, năm 1996 tham gia thỉnh giảng về Mĩ Thuật tại Đại Học San Francisco State University.

Năm 1997 ông tổ chức triển lãm cá nhân tại Orange County và Washington DC, năm 1998 có triển lãm cá nhân tại Los Angeles

Năm 1999 Trịnh Cung thỉnh giảng về Mĩ Thuật tại Đại học Indiana. Năm 2007, ông đọc tham luận Hội Họa Việt Nam từ chiến tranh đến hòa bình tại Đại học Bang Massachusette Hoa Kỳ. Năm 2008, đọc tham luận Mĩ Thuật Việt Nam thời chiến tranh và hậu quả tại Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Singapore (Singapore Art Museum).

Đầu năm 2009 Trịnh Cung đưa ra công chúng một bài viết về người bạn thân là nhạc sĩ quá cố Trịnh Công Sơn, gây nhiều tranh cãi trong giới văn nghệ sĩ.

Hiện nay ông sống tại thành phố Hồ Chí Minh cùng vợ là nhà thơ Phương Lan và con trai.