Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trúc Khanh


 • Thơ điên


  […]

  Ôi nhớ quá, ôi hoa vàng cúc cũ
  Mùa hoa phượng đỏ
  Mùa lá sen xanh
  Mùa bàng kết trái
  Mùa mây xây thành
  Mây xây thành khói xây thành
  Cờ chưa bí đã tan tành pháo xe
  Mà lỡ quay về
  Dúi tốt đầu đi
  Lê sĩ cho kín
  Voi về kéo xe
  Coi chừng lộ tướng
  Ôi bàn cờ khe khắt của lòng ta
  Lên không được nghĩa là thua nhất định

  […]

 • Độc hành ca


  […]

  Ngậm ngùi đọc khúc Ly ca
  Nhìn vào giòng chữ trông ra chim giời
  Bao phen mật sấy gan phơi
  Hỡi ôi! Đây giọt lệ người, máu ta!

  Ôi Kinh Kha! Hỡi Kinh Kha!
  Ngươi đi có trở lại nhà không ngươi?