Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trương Nam Hương

Truong Nam Huong

Nhà thơ Trương Nam Hương sinh ngày 23 tháng 10 năm 1963, quê cha tại Huế, quê mẹ tại Bắc Ninh. Ông lớn lên ở Hà Nội, vào Sài Gòn sinh sống từ năm 12 tuổi. Hiện nay Trương Nam Hương công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, là hội viện Hội Nhà văn Việt Nam. Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản:

 • Khúc hát người xa xứ (Thơ, Nhà xuất bản Trẻ, 1990)
 • Cỏ, tuổi hai mươi (Thơ, Nhà xuất bản Văn Nghệ, 1992)
 • Hè phố tuổi thơ (Văn, Nhà xuất bản Trẻ, 1992)
 • Ban mai xanh (Thơ, Nhà xuất bản Đồng Nai, 1994)
 • Ngoảnh lại tháng năm (Thơ, Nhà xuất bản Văn học, 1995)
 • Thơ tình Trương Nam Hương (Thơ, Nhà xuất bản Đồng Nai, 1995)
 • Viết tặng những mùa xưa (Thơ, Nhà xuất bản Thanh niên, 1999)
 • Thơ với tuổi thơ (Thơ, Nhà xuất bản Kim Đồng, 2005)
 • Đường thi ngẫu dịch (Thơ dịch, Nhà xuất bản Thanh niên, 2007)
 • Ra ngoài ngàn năm (Thơ, Nhà xuất bản Văn học, 2008)
 • Minithơ (Thơ, Nhà xuất bản Thanh niên, 2008)
 • Giải thưởng:

 • Giải thưởng thơ Hội Nhà văn Việt Nam 1991
 • Giải thưởng thơ Văn nghệ Quân đội (1989-1990)
 • Danh hiệu Nhà thơ được yêu thích nhất 1992 (Báo Người Lao Động)
 • Tặng thưởng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam 1995
 • Gương mặt Văn học 20 năm Thành phố Hồ Chí Minh 1975-1995
 • Giải thưởng thơ dịch (Tạp chí Văn học nước ngoài 1996)
 • Giải thưởng thơ Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2000
 • Gương mặt Văn học 30 năm Thành phố Hồ Chí Minh 1975-2005
 • Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2007
 • Giải thưởng Văn học Thành phố Hồ Chí Minh 2009
 • Giải nhất thơ báo Sài Gòn Giải Phóng 2010