Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trương Xuân Thiên


 • Gió phù dung


  […]

  Lão ngồi bên chiếc bàn gỗ mục
  Cạnh bức tường rêu mốc
  Nghe gió thổi
  Và thầm khóc cho những chân trời đã mất

  Chỉ có con mực tung tăng chạy trong vườn
  Xới tung lên những lớp lá vàng
  Đã rụng từ mùa thu năm trước

  […]