Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trương Xương


 • Lời ru


  Tuổi thơ tôi có tháng ba
  Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ trời
  Tháng ba giọt ngắn giọt dài
  Mưa trong mắt mẹ mưa ngoài sân phơi.
  Hẳn trong câu hát “à ơi…”
  Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ
  Ru bao cánh vạc, cánh cò
  Ru con sông với con đò thân quen…

  Lời ru chân cứng đá mềm
  Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn.