Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Truy Phong


 • Một thế kỷ mấy vần thơ


  […]

  Đây Cà Mau, đó Nam Quan,
  Thôi rồi! mảnh đất Việt Nam
  Hung hăng, anh bóp trong bàn tay tanh!
  Nước tôi đang độ yên vui sống
  Mít ngát hương mùa, bưởi ngọt thanh
  Lúa nặng tình quê, khoai mến đất
  Không thương nhau lại giết nhau đành!
  Cắn răng tôi chịu cực hình
  Vuốt râu anh hưởng công lênh đồng bào
  Anh phân li Nam Bắc
  Anh chia rẽ nghèo giàu
  Lớn làm nô lệ
  Nhỏ làm ngựa trâu

  Nước non anh quâỵ tan tành hết
  Cho oán hờn nhau, giết lẫn nhau!

  […]