Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Tú Xương


 • Đạo học ngày nay


  Đạo học ngày nay đã chán rồi
  Mười người đi học, chín người thôi
  Cô hàng bán sách lim dim ngủ
  Thầy khóa tư lương nhấp nhổm ngồi
  Sĩ khí rụt rè gà phải cáo
  Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi
  Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ?
  Thề có ông tiên, thứ chỉ tôi!

 • Phường nhơ


  Bấy lâu chơi với rặt phường nhơ
  Quen mắt ưa nhìn chả biết dơ.
  Nào sọt nào quang nào bộ gắp,
  Đứa bưng đứa hót, đứa đang chờ
  Mình hôi mũi ngạt không kỳ quản
  Áo ấm cơm no vẫn nhởn nhơ.
  Ngán nỗi hàng phường khi cúng tế
  Vẽ ông ôm đít để lên thờ!

 • Chữ Nho


  Nào có ra gì cái chữ Nho
  Ông Nghè, ông Cống cũng nằm co
  Chi bằng đi học làm thầy Phán
  Tối rượu sâm banh, sáng sữa bò!

 • Sắm Tết


  Tết nhất năm nay khéo thật là!
  Một mâm mứt rận mới bày ra
  Xanh đồng thắng lại đen rưng rức
  Áo đụp bò ra béo thật thà
  Kẹo chú Sìu Châu đâu đọ được
  Bánh bà Hanh Tụ cũng thua xa
  Sang năm quyết mở ngôi hàng mứt
  Lại rưới thêm vào tí nước hoa!

 • Đất Vị Hoàng


  Có đất nào như đất ấy không?
  Phố phường tiếp giáp với bờ sông
  Nhà kia lỗi phép con khinh bố
  Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng
  Keo cú người đâu như cứt sắt
  Tham lam chuyện thở rặt hơi đồng.
  Bắc Nam hỏi khắp người bao tỉnh
  Có đất nào như đất ấy không?

 • Đêm dài


  Sực tỉnh trông ra ngỡ sáng loà
  Đêm sao đêm mãi thế ru mà?
  Lạnh lùng bốn bể ba phần tuyết
  Xao xác năm canh một tiếng gà
  Chim chóc hãy còn nương cửa tổ
  Bướm ong chưa thấy lượn vườn hoa
  Nào ai là kẻ tìm ta đó
  Đốt đuốc mà soi kẻo lẫn nhà.