Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Tuệ Mai


 • Trong cơn di chuyển


  […]

  Đã thấy mình như sông xa nguồn
  Bạn bè trăm bến vẫn cô đơn
  đón bao dòng ngọt, sao nghe mặn
  cuộn sóng ngầm như thể đại dương.

  Đã thấy mình như kẻ suốt đời
  so le hạnh phúc, chệch đường vui
  trong tà áo gió ươm hồn nắng
  thảng thốt môi xanh ngậm ngải cười.

  Biết nghỉ ngơi đâu, biết hỏi đâu
  những tôi mê mải, những tôi sầu
  – trong cơn di chuyển mòn tim óc
  đã thấy mình như tới vực sâu…