Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị


 • Bảo Đại thoái vị


  Nỏ tiếc không thương cái bệ Rồng,
  Ngự xe cờ đỏ đến Thăng Long.
  Trải qua non nước nhìn quanh rạng,
  Ngảnh lại lâu đài bỏ trống không.
  Gió tạc cành thu chim ngái tổ,
  Trăng soi cửa cấm nhện giăng mùng.
  Có ai vô Nội cho mình hỏi,
  Thần tử còn lưa lại mấy ông?

  Ất Dậu, 1945