Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Vân Trình Lữ Nhạc


 • Ba bài thơ châm biếm Nguyễn Cao Kỳ


  Bài 1

  Lây nhiễm thần đa đến mức này
  Cuội đành cùng chịu kiếp lưu đày
  Rễ bung khỏi đất ôm chầm lấy
  Ngọn bứng về trời bám chặt ngay
  Bóp bụng bớt run khi nín thở
  Mím môi đỡ lạnh lúc mò tay
  Giật mình tỉnh giấc Hằng Nga hoảng
  Cối giã đan sa ném vỡ chày.

  Bài 2

  Gối lẻ chăn đơn những tháng ngày
  Rước chàng tục khách tối hôm nay
  Ngân thiềm quết chả nhồi cho dẻo
  Ngọc thỏ nướng trui thái thật dày
  Gỏi trộn củ đa nhai mới thú
  Rượu ngâm đọt quế nhấp càng cay
  Quảng Hàn cung vắng khuya tàn tiệc
  Anh giúp nàng tiên cởi chiếc giày.

  Bài 3

  Vểnh hai ria mép nhướn chân mày
  Cuội trở về trần đáp chuyến bay
  Cán búa đeo lâu nghe nặng nặng
  Lưỡi liềm nếm thử thấy hay hay
  Lá đa bất tử tiền trên hết
  Bộ mặt vô tư nhẵn khó tày
  Chó phải ôm theo đành mất vợ
  Con người rỗng ruột nghĩ buồn thay.