Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Vũ An


  • Khói bếp


    Mẹ luộc khoai bằng bếp lửa củi rều
    Củi chưa khô ngọn lửa nghèo cũng ướt
    Vung nồi đất xoay mấy vòng không khít
    Khói tạt về phía mẹ… mắt con cay.