Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Vũ Phán


 • Vẽ chân dung mẹ


  […]

  Con ngồi mặc yếm chít khăn
  Tưởng nhớ bờ đê heo may gió thổi
  Con sông Linh Giang lũ ào cuộn đỏ
  Hoạ sĩ nhìn
  Hoạ sĩ vẽ chân dung

  Vẽ xong rồi đặt trước bàn hương
  Chẳng ai nghĩ không phải là hình mẹ
  Đôi mắt buồn treo hai giọt lệ
  Sinh thời mẹ vẫn khóc vì con.