Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Vũ Quần Phương


 • Áo đỏ


  Áo đỏ em đi giữa phố đông
  Cây xanh như cũng ánh lên hồng
  Em đi lửa cháy trong bao mắt
  Anh đứng thành tro em biết không?

 • Thuyền Trương Chi đang trôi


  Anh mang ngày xưa sang sông xa
  Tôi ở bên đây chiều đã tà
  Neo được thuyền xong, sông đã khác
  Tiếng hát lòng anh sao vẫn ca?

  Ca rằng nước chảy nao nao
  Con người sống giữa trời cao đất dày
  Đã yêu như lũ tràn đầy
  Thì thương cho đến hao gầy khúc sông
  Chống sào hát với Biển Đông
  Biển không hết nước ta không hết nàng
  Mây trôi nước chảy mơ màng
  Con chim trúng đạn yêu bàn tay cung

  […]

 • Đợi


  Anh đứng trên cầu đợi em
  Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
  Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
  Nước chảy bên lòng, anh đợi em

  Anh đứng trên cầu nắng hạ
  Nắng soi bên ấy lại bên này
  Đợi em. Em đến? Em không đến?
  Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!

  […]