Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Vũ Thị Khương


 • Em chờ


  Chắc gì anh đến hôm nay
  Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
  Hết đi ra cửa ngóng nhìn
  Vào nhà ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ
  Chắc gì anh đến bây giờ
  Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
  Chắc gì?
  Mà dạ cứ thương
  Cứ day dứt cứ vấn vương trong lòng…
  Đã yêu, yêu đến tận cùng
  Đã thương thương đến nát lòng vì nhau
  Chắc gì?
  Đã chắc gì đâu?
  Hôm nay,
  Cả những ngày sau
  Em chờ…

  Bỉm Sơn 1988