Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Vương Thừa Bình


 • Ngày bắt đầu từ đâu


  Đêm dài chưa qua hết
  Thì mẹ đã dậy rồi
  Ngọn lửa hồng cửa bếp
  Mẹ nhen trước mặt trời
  Những vì sao xa xôi
  Run trong làn sương sớm

  Đã có bình nước ấm
  Ủ chờ con trên bàn
  Có nắng trời tỏa lan
  Khi con bừng tỉnh giấc
  Làm sao con biết được
  Ngày bắt đầu từ đâu?

  […]