Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Yến Thanh


 • Cúc ơi


  Tiểu đội đã về xếp một hàng ngang
  Cúc ơi! Em ở đâu không về tập hợp?
  Chín bạn đã quây quần đủ mặt
  Nhỏ-Xuân-Hà-Hường-Hợi-Rạng-Xuân-Xanh
  A trưởng Võ Thị Tần đã điểm danh
  Chỉ thiếu mình em
  (Chín bỏ làm mười răng được!)
  Bọn anh đã bới tìm vẹt cuốc
  Ðất sâu bao nhiêu bọn anh không cần biết
  Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng

  […]