Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Yevgeniy Aleksandrovich Yevtushenko


 • Trên cầu


  […]

  Ở diễn đàn nào, ai đang đọc diễn văn?
  Ở đâu nữa, đang đổi thay chính phủ?
  Nhưng hai người ở đây cần nhiều chi lắm nữa
  Họ chỉ như sông Seine thả gợn sóng mơ hồ

  Họ đứng đó suốt đêm không nói một lời
  Cũng không cả hôn nhau
  Áo mưa dầm thấm nước
  Như hai tặng vật mỏng manh thắm thiết
  Món quà bọc ni-lông do tạo vật sinh ra
  Họ đứng bên nhau, không vụ lợi, không nhà

  […]