Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Những điều cần nói khi thôi học 1963

  Khi ta thôi học
  Người khách trú bán ve chai già đã chết
  Y đã hát cho ta nghe
  Những buổi trưa buồn rầu
  Trong ngôi trường đầy vết tích chiến tranh
  Những bài hát làm nhớ hoài một nước cổ Trung Hoa
  Một nước Trung Hoa loạn lạc
  Thiếu cơm và thừa nước mắt
  Ôi giấc mộng anh hùng Lương Sơn Bạc

  Khi ta thôi học
  Các giáo sư dạy cho lũ học trò những điều họ không tin
  Và chúng ta tin những điều họ không dạy

  Khi ta thôi học
  Ta không biết con người sinh ra để làm gì
  Và ta mải miết
  Ði tìm câu trả lời
  Ðể sống yên tâm