Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Sầu ca sĩ

  Tác giả:

  Em về bủa rộng chiêm bao
  Buồn sông bóng mạ chìm sâu bên giòng
  Đời xuân nức nở sầu trong
  Giọt ngần sương bỏ xuống lòng thơ ngây
  Tóc xanh kỳ hẹn sai ngày
  Khóc ngang ngửa mộng canh dài mấy phen
  Du dương từ giã hai miền
  Nước truông còn chảy bên triền mây trôi
  Đầu khe lá cỏ phai rồi
  Đá vang tiếng ngựa bên lời ước mong
  Trời đêm tinh tú chạy vòng
  Ruổi rong về bích ngạn hồng vàng chiêu.