Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Trường Sơn hành

  Tác giả:

  Núi chẻ đèo cao rừng thăm thẳm
  Núi tiếp rừng xanh nắng trải thảm
  Chân bước dò trên xác lá khô
  Hồn mở vào cửa mộng hư vô.

  Đi về một phương trời thẳng đứng
  Bước lên lịch sử máu xương dựng
  Sá gì rừng thẳm đèo quanh co
  Ngại gì một bóng đời chơ vơ.

  […]

  Lá rừng ai đốt khói hiu hắt
  Khói làm nhớ nhung, khói cay mắt
  Rừng dạt ngày tàn mưa xa khơi
  Người tan thành sương khói chơi vơi.

  Sầu nối mây chiều giăng lớp lớp
  Mưa trắng rừng xanh trời đất ngợp
  Nỗi nhớ dâng tràn mùa sương buông
  Bời bời lắng đọng tiếng quê hương.

  […]

 • Bài ca Trường Sơn

  Tác giả:

  Trường Sơn! Đường ta qua chưa một dấu chân người
  Chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác
  Dừng ở lưng đèo nghe suốt hát
  Ngắt đóa hoa rừng gài lên mũ, ta đi!

  Trường Sơn! Đèo vút cao vượt trên bây gió
  Đạp nát đá tai mèo bằng sức pháo ngàn cân
  Đi ta đi những trai làng Phù Đổng
  – Gì vui hơn đường ra trận mùa xuân!

  Ôi những vì sao thức cùng ta đêm đêm không mỏi
  Như mắt em mang trọn niềm tin yêu chờ đợi
  Như ngọn hải đăng vời vợi nghìn trùng
  Giục lòng ta vượt Trường Sơn
  đi luyện chí anh hùng

  […]