Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Ngấn lệ trăng soi

  Móng hồng còn vết trên cao
  Hồng sơn còn ngóng thi hào Nguyễn Du
  Sắc hương nằm lạnh thiên thu:
  Bạc phau gò tuyết, sa mù nửa vai
  Sớm chiều mây trắng đeo đai
  Giá băng nín thở cho dài nhớ thương
  Tiếng Thơ từ buổi lên đường
  Gươm đàn chắp cánh Đoạn trường ra khơi.
  Mang mang rốn biển chân trời
  Quặn đau ruột đất rã rời vòng sao
  Mở hai thế kỷ nghe vào:
  Xương khô lỗi nhịp máu đào, còn căm!
  Nơi đâu trường dạ tối tăm
  Để nơi đâu có trăng rằm đầy trang?
  Năm mươi năm lẻ mơ màng,
  Đời ai rút ngắn cho Nàng Thơ xinh?
  Hồng bay để dấu bất bình
  Tuyết non cao thoắt hiển linh ý thần
  Nỗi đau ném chữ gieo vần
  Chín mươi chín ngọn xa gần còn in
  Hồn Xưa không ngẩng lên nhìn
  Mực đen giấy trắng muôn nghìn cũng hư
  Lưng rùa trao nét Lạc Thư
  Bắc phương đã sáng lên từ mặt sông
  Trời Nam chẳng tuyệt giống hồng
  Đầu non còn gửi lời thông điệp về!

  (Sài gòn, 1965)

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)