Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Trả ta sông núi

  Trải bốn nghìn năm dựng nước nhà
  Sông khoe hùng dũng, núi nguy nga
  Trả ta sông núi bao người trước
  Gào thét đòi cho bọn chúng ta…
  Trả ta sông núi từng trang sử
  Dân tộc còn nghe vọng thiết tha
  Ngược vết thời gian, cùng nhắn nhủ:
  Không đòi, ai trả núi sông ta?

  Cờ báo phục Hai Bà khởi nghĩa
  Ðuổi quân thù, xưng đế một phương
  Long Biên sấm dậy sa trường
  Ba thu xã tắc, miếu đường uy nghi
  Xót nòi giống, quản chi bồ liễu
  Dòng Cẩm Khê còn réo tinh anh
  Một phen sông núi tranh giành
  Má hồng ghi dấu sử xanh đời đời

  Bể dâu mấy cuộc đổi dời
  Lòng trăm họ vẫn dầu sôi bừng bừng
  Mai Hắc Ðế, Phùng Hưng, Bố Cái
  Liều thế cô dằng lại biên cương
  Ðầu voi, Lệ Hải Bà Vương
  Dù khi chiến tử vẫn gươm anh hào
  Tinh thần độc lập nêu cao
  Sài lang kia, núi sông nào của ngươi?
  Núi sông ấy của người dân Việt
  Chống Bắc phương, từng quyết thư hùng
  Ngô Quyền đại phá Lưu Cung
  Bạch Ðằng Giang nổi muôn trùng, sóng reo
  Hồn tự chủ về theo lửa đuốc
  Chữ thiên thu: Nam Quốc sơn hà
  Phá tan nghịch lỗ không tha
  Tướng quân Thường Kiệt gan già mấy mươi
  Gươm chiến thắng trỏ vời Ðông Bắc
  Hịch vải nêu tội giặc tham tàn
  Dựng nhân nghĩa, vớt lầm than
  Danh thơm ải ngoại, sấm ran biên thùy
  Khí thiêng tỏa chói tư bề
  Phường đô hộ có gai ghê ít nhiều?…

  Cửa Hàm Tử vang teo vết cáo
  Bến Chương Dương cướp giáo quân thù
  Trận Ðà Mạc dẫu rằng thua
  Làm Nam quỷ, chẳng làm vua Bắc đình
  Chém kiêu tướng, đồn binh Tây Kết
  Triều Phú Lương gầm thét giang tân
  Phá cường địch báo hoàng ân
  Trẻ thơ dòng máu họ Trần cũng sôi
  Kìa trận đánh bèo trôi, sóng dập
  Sông Bạch Ðằng thây lấp xương khô
  Những ai qua lại bây giờ
  Nghe hơi gió thoảng, còn ngờ quân reo
  Hịch Vạn Kiếp lời khêu tướng sĩ
  Hội Diên Hồng quyết nghị toàn dân
  Khuông phù một dạ ân cần
  Vó thiêng ngựa đá, hai lần bùn dây
  Sơn hà mấy độ lung lay
  Máu bao chiến sĩ nhuộm say màu cờ

  Cảm ý núi ngồi mơ độc lập
  Thuận tình sông trôi gấp tự do
  Ấy ai đầu dựng cơ đồ
  Gấm thêu lời chiếu Bình Ngô thuở nào
  Cơn nguy khốn ra vào sinh tử
  Thân nằm gai, lòng giữ sắt son
  Linh Sơn lương chúa hao mòn
  Quân tan Côi Huyện, chẳng còn mảy may
  Chén rượu ngọt cùng say thấm thía
  Tình cha con mà nghĩa vua tôi
  Thuận dân là hợp ý trời
  Sử xanh chót vót công người Lam Sơn

  Quốc dân chung một mối hờn
  Cần câu đánh giặc mà hơn giáo dài
  Chống ngoại địch, gươm mài quyết chiến
  Voi Quang Trung thẳng tiến kinh kỳ
  Phá Thanh binh trận Thanh Trì
  Sông Hồng khoảng khắc lâm ly máu hồng
  Núi dậy sấm cho sông lòe chớp
  Cờ Tây Sơn bay rợp Bắc Hà
  Xác thù xây ngất Ðống Ða
  Bụi trường chinh hãy còn pha chiến bào

  Tinh thần độc lập nêu cao
  Sài lang kia, núi sông nào của ngươi?

  Cường quyền vẫn muôn đời cưỡng áp
  Dưới bàn tay giặc Pháp càng đau
  Chúa tôi nhỏ lệ cùng nhau
  Khua chiêng hải ngoại, rừng sâu kéo cờ
  Dạ Cần Vương trơ trơ thiết thạch
  Kẻ Văn Thân, hiệp khách cùng chung
  Hoàng Hoa Thám, Phan Ðình Phùng
  Khói reo Thanh Nghệ, lửa bùng Thái Nguyên
  Hợp Nghĩa Thục kết liên đồng chí
  Xuất dương tìm tri kỷ Ðông Ðô
  Phan Sào Nam, Phan Tây Hồ
  Long đong bốn bể, mưu đồ cứu dân
  Vận nước chửa hết tuần bĩ cực
  Sức người khôn đọ sức ông xanh
  Mỗi phen gắng gỏi tung hoành
  Thương ôi! sự nghiệp tan tành mỗi phen
  Nguyễn Thái Học gan bền, chí cả
  Họp đồng bang gióng giả nên đoàn
  Rừng xanh bụi cỏ gian nan
  Mong đem nhiệt huyết dội tan cường quyền
  Tổ chức việc tuyên truyền, ám sát
  Khắp nơi nơi, từng hạt, từng châu
  Xiết bao hy vọng buổi đầu
  Một đêm Yên Bái ngờ đâu tan tành

  Ôi Việt sử là tranh đấu sử
  Trước đến sau cầm cự nào ngơi
  Tinh thần độc lập sáng ngời
  Bao người ngã, lại bao người đứng lên

  Ngày nay muốn sông bền, núi vững
  Phải làm sao cho xứng nguời xưa
  Yêu nòi giống, hiểu thời cơ
  Bốn phương một ý: phụng thờ giang sơn
  Ðừng lo yếu, hãy chung hờn
  Cần câu đánh giặc từng hơn giáo dài

  Trả núi sông ta! lời dĩ vãng
  Thiên thu còn vọng đến tương lai
  Trả ta sông núi! câu hùng tráng
  Là súng là gươm giữ đất đai

  Trông lên cao ngất phương trời
  Hồn thiêng liệt sĩ bừng tươi sắc cờ.

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)