Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Những tấm ván trên cầu Hiền Lương

  Tác giả:

  Hơn ba mươi năm cỏ mấy bận ngút xanh
  Chỉ ngại lòng người chưa bén rễ

  Những tấm ván trên cầu Hiền Lương ((Tháng 5/1952 thực dân Pháp xây cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải gồm 7 nhịp, dài 178m, mặt lát bằng gỗ thông. Năm 1954, theo Hiệp định Genève. Sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17 được chọn làm ranh giới chia Việt Nam thành hai vùng tập trung quân sự. Theo đó, “cầu Hiền Lương chia làm hai phần, mỗi bên dài 89m, sơn hai màu khác nhau. Bờ Bắc gồm 450 tấm ván mặt cầu, bờ Nam 444 tấm.” (Nguyễn Tuân). Chiếc cầu này tồn tại được 15 năm (từ 1952 đến 1967) thì bị bom Mỹ đánh sập.))
  Chúng có hay không câu chuyện của riêng mình
  Chúng có phân biệt được sắc cờ
  Giữa hai giới tuyến
  Hay chúng chỉ là gỗ thôi
  Làm phận lát cầu
  Và gánh trên mình thương tích

  Những tấm ván trên cầu Hiền Lương
  Chúng không có tay
  Để ký vào điều khoản chia đôi
  Chúng không có chân
  Để chạy về bên này, bên khác
  Chúng không có mắt
  Để phân biệt MIG với B52
  Chúng chỉ là gỗ thôi
  Làm phận lát cầu
  Và nhận về phần mình tan nát

  Những tấm ván trên cầu Hiền Lương
  Chúng biết hay không biết số thứ tự của riêng mình
  Giữa 450 tấm bên này
  Và trong 444 tấm bên kia
  Chúng có thù oán nhau không
  Chúng có sơn vẽ trên mình những màu những sắc
  Chúng có xẻ thân mình làm củi làm chông
  Để sập, để cháy nhau trên dòng Bến Hải
  Hay chúng chỉ là gỗ thôi
  Làm phận lát cầu
  Và cõng trên lưng mình lịch sử

  Những tấm ván trên cầu Hiền Lương
  Sau mấy mươi năm
  Tấm còn
  Tấm nát
  Tấm bên này vẫn nằm phía bên này?
  Tấm bên kia vẫn nằm phía bên kia?
  Chúng có biết vui không
  Khi chỉ thấy một sắc cờ
  Chúng có biết vui không
  Khi không còn giới tuyến
  Hay chúng chỉ là gỗ thôi
  Làm phận lát cầu
  Vài trăm tấm phía bên này
  Mấy trăm miếng phía bên kia…

  Những tấm ván trên cầu Hiền Lương
  Những tấm ván đã thành bụi thành tro thành rều thành rác…
  Chúng có quên ánh mắt phía bên này
  Chúng có nhớ chớp lửa phía bên kia
  Chúng có nguôi ngoai vết cháy thẫm máu người
  Hay chúng chỉ là gỗ thôi
  Đã xong phận lát cầu
  Hay chúng đâu chỉ là gỗ thôi
  Vì còn thấm máu người
  Vẫn day dứt khôn nguôi
  Nhịp cầu đã gãy…

  Những tấm ván trên cầu Hiền Lương
  Những tấm ván xẻ từ dãy Trường Sơn
  Trong một sáng rạng ngời
  Bắc qua dòng Bến Hải ((Năm 2002 – 2003, tỉnh Quảng Trị đã xây phục chế cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải; cầu dài 182,97m gồm 7 nhịp, mặt lát gỗ lim.))
  Những tấm ván
  Vượt tầm đạn
  Khuất tầm bay
  Không đau đớn gót giày
  Nối triệu bước chân còn buồn
  Tới những nhịp rất vui ((“Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu”. (Võ Văn Kiệt) ))
  Có hẫng hụt
  Có mong manh
  Như vắt bụi tro qua vực thẳm? ((Các chú thích trong bài đều của tác giả.))

  30/4/2012

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)