Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Phục nguyên

  Tác giả:

  Cây nào nhớ từng bóng nắng
  Thú nào nhớ từng con mồi
  Sông nào nhớ từng rều rác
  Mây nào nhớ nước vũng sâu

  Mỗi ngày vàng vài lớp lá
  Mỗi ngày thêm ít lộc non
  Mỗi ngày xao vài tàn nắng
  Mỗi ngày mục ruỗng đường vân

  Mỗi ngày săn vài con mồi
  Mỗi ngày loanh quanh lãnh địa
  Mỗi ngày ve vãn tính giao
  Mỗi ngày hú dài tiếng vọng

  Mỗi ngày êm ả rong rêu
  Mỗi ngày nát thân ghềnh thác
  Mỗi ngày cuộn bao rác rều
  Mỗi ngày vỡ vào biển cát

  Mỗi ngày cuộn mình vân cẩu
  Mỗi ngày nhoà đỉnh non cao
  Mỗi ngày co mình thành nước
  Mỗi ngày in bóng vũng sâu

  Dựng bóng ngày xưa cho cây
  Dựng mồi ngày xưa cho thú
  Dựng rác rều xưa cho sông
  Dựng vũng nước in vân cẩu

  Rồi loanh quanh người dựng mộ
  Lặng im mắt khép nhiệm màu
  Phật cũng một mình đốn ngộ
  Có ai giúp được ai đâu

  Dựng làm chi những trước sau
  Giấu mình khoe người mấy độ
  Như sao thì sáng trên đầu
  Trần truồng mà không tủi hổ

  Có kẻ ngày xưa tàn bạo
  Rèn mình thành một lưỡi đao
  Có kẻ ngày nay khờ khạo
  Dựng mình tấm ván phóng dao

  Dao còn ghim sâu vào ván
  Vì gỗ còn chút đường vân
  Gỗ mục ván thiên mụn đất
  Dao cắm vào xương thật gần

  Vì mù nên thương đôi mắt
  Vì ác nên nhớ tiếng chuông
  Vì chắp tay nên mô phật
  Vì huyệt nên xem như chuồng…

  Kép đào có ngày rửa mặt
  Trôi đi ô nhục tấn tuồng
  Rối còn có ngày thành củi
  Trắng bệch bàn tay giật guồng

  Lên chùa mượn một quả chuông
  Lật ngược làm nồi nấu thịt
  Rồi quỳ dâng lên cúng dường
  Lòng thành khói hương nghi ngút:

  – Thịt này con nấu nồi chuông
  Không đem nồi da nấu thịt
  Lửa vui thịt cũng không buồn
  Sao mắt tượng mờ hơi nước

  Gióng lên vài hồi thỉnh Phật
  Con xin lật lại quả chuông
  Nắm tay tiếng ngân mờ đặc
  Phật quẳng cho một khúc xương

  Đã khuya con hát vãn tuồng
  Mắt Phật còn mờ hơi nước…

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)