Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Ngô Liêm Khoan


 • Những tấm ván trên cầu Hiền Lương


  […]

  Những tấm ván trên cầu Hiền Lương
  Những tấm ván đã thành bụi thành tro thành rều thành rác…
  Chúng có quên ánh mắt phía bên này
  Chúng có nhớ chớp lửa phía bên kia
  Chúng có nguôi ngoai vết cháy thẫm máu người
  Hay chúng chỉ là gỗ thôi
  Đã xong phận lát cầu
  Hay chúng đâu chỉ là gỗ thôi
  Vì còn thấm máu người
  Vẫn day dứt khôn nguôi
  Nhịp cầu đã gãy…

  […]

 • Phục nguyên


  […]

  Lên chùa mượn một quả chuông
  Lật ngược làm nồi nấu thịt
  Rồi quỳ dâng lên cúng dường
  Lòng thành khói hương nghi ngút:

  – Thịt này con nấu nồi chuông
  Không đem nồi da nấu thịt
  Lửa vui thịt cũng không buồn
  Sao mắt tượng mờ hơi nước

  […]