Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Khi còn ở chùa Phú Thạnh

  Tác giả:

  Lối đi cỏ mộng thân dài
  Cây cao lá nặng ngủ hoài muôn năm

  Sương rêu nến đỏ từ trần
  Ván khô tay ẩm tuột dần tương lai

  Sớm linh thiêng ít tuổi trời
  Áo choàng vai rộng xuống đời tây du

  Khi ra biển mặn đêm thù
  Tôi đi tôi lại bóng mù thinh không

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)