Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Viên Linh


 • Khi còn ở chùa Phú Thạnh


  Lối đi cỏ mộng thân dài
  Cây cao lá nặng ngủ hoài muôn năm

  Sương rêu nến đỏ từ trần
  Ván khô tay ẩm tuột dần tương lai

  Sớm linh thiêng ít tuổi trời
  Áo choàng vai rộng xuống đời tây du

  Khi ra biển mặn đêm thù
  Tôi đi tôi lại bóng mù thinh không

 • Bản thân


  […]

  Ngồi trông cổ tích bay vèo
  Muông đi thú lại rừng treo mối sầu
  Rụng dần thôi rụng về đâu
  Chơ vơ miếu cổ ôm đầu tượng thưa.
  Ngồi trông tóc trắng từng giờ
  Chân nhang bụi mọc ta thờ một ta.

 • Nước mặn


  […]

  Như thể năm năm rồi đấy nhỉ
  Ðời ta thềm mục với sân rêu
  Quê người cơm áo đau vô tận
  Sống tưởng chừng như chỉ bấy nhiêu

  Chốn cũ tâm hồn còn lẩn khuất
  Những tình xa lạc mất thương yêu
  Ðêm qua mưa đổ cây phong lẻ
  Ẩm một lòng lênh láng huyết chiều.

  […]