Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Nước mặn

  Tác giả:

  Tặng Thanh Nam

  Anh hỏi thời gian sáng hoặc chiều
  Lòng sương tuyết nhỏ có đìu hiu
  Xa nhau nghìn dặm không tường mặt
  Như bụi như tro lạnh ít nhiều?

  Như thể năm năm rồi đấy nhỉ
  Ðời ta thềm mục với sân rêu
  Quê người cơm áo đau vô tận
  Sống tưởng chừng như chỉ bấy nhiêu

  Chốn cũ tâm hồn còn lẩn khuất
  Những tình xa lạc mất thương yêu
  Ðêm qua mưa đổ cây phong lẻ
  Ẩm một lòng lênh láng huyết chiều.

  Có phải mùa thu đời đổi sắc
  Hay hồn binh bại máu còn reo
  Mơ gì bạn cũ mơ ma gọi
  Tôn Tẫn còn tin bạn vẫn nghèo.

  Áo vàng thôi nhé Tâm là Phật
  Một lũ ô y chọn Chúa treo
  Nước mất con ơi con chửa biết
  Việt Nam con hát líu lo đều

  Ðêm đêm ba ngủ ba còn thấy
  Tuổi trẻ lầm than vẫn mộng điều
  Một sớm buông tay rời hải phận
  Nhìn lui Ðất Nước đã tàn xiêu.

  Hôm qua lại mộng mơ gì nhỉ
  Ngõ xóm làng thôn góc phố yêu
  Không phải mảy may rừng với trại
  Tiếng hò tiếng hát tiếng ma kêu.

  Ở đâu quê quán đâu làng nước
  Ðâu bạn đâu em quạ với diều
  Ngực mỏng thanh niên già trước tuổi
  Mắt vàng tri kỷ những đêm thiêu.

  Chung tay làm gối chung tâm sự
  Chung mối buồn riêng ít tưởng nhiều
  Ly nước san đôi ngoài biển mặn
  Ngầm đau cốt hổ hóa hình miêu.

  Chúng ta nửa kiếp trong phần mộ
  Tưởng sách là kinh, sĩ phải nghèo
  Tưởng tướng râu hùm ôi tướng khách
  Yêu người thục nữ hóa yêu Kiều.

  Anh hỏi làm chi ngày với tháng
  Ðầu râu chưa bạc trí đà xiêu
  Tâm tư ta gửi bờ sông hận
  Còn xác ta trôi tựa cánh bèo

  Có phải ta còn, ta đã mất
  Mười điều trung tín chín điều điêu
  Quê người họ Nguyễn rơi khăn nhỏ
  Một bệnh u cư ít tưởng nhiều.

  Anh hỏi làm chi anh hỏi lấy
  Lòng ta không khác, ý ta neo.
  Ðêm qua mưa đổ cây phong lẻ
  Ẩm một lòng lênh láng huyết chiều.

  Virginia, 1980

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)