Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Ngộ nhận

  Tác giả:

  Đã gọi hết cả thời tuổi trẻ
  Nhưng mặt trời chỉ rụng ở chiều thôi.
  Khi bình minh ánh sáng đuổi chân người
  Em nghiêng nón che kín miền tôi sống.

  Đã đi hết những con đường dài rộng
  Đã trở về tụt áo với dòng sông
  Nhưng lấm lem nào có ở trong lòng
  Nên xấu hổ cả một lời thú lỗi.

  Xin được khóc như người mắc tội
  Đã vụng về hất vạt nắng mùa thu,
  Vào môi em, khi ấy, tím sương mù
  Giờ em cháy như cánh chuồn đỏ lóa.

  Đã câm lặng trong vòm tường trơ đá
  Chi chít người, tưởng chết, cắm rực hoa.
  Nhưng cái chết chỉ đến đầu mắt cá.
  Còn mắt người vẫn mải miết vỡ ra.

  Đã đủ thuốc, hãy uống đi, rồi khỏe.
  Rồi một mình quang gánh kiếp phù sinh
  Như đứa trẻ hôm nào xa lòng mẹ
  Thương ngói rơi hạc rã ở sân đình.

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)