Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Bài ca chuyển kiếp

  Tác giả:

  1.
  tếch nhẹ gót hài em đã đến
  một trời lụa trắng lao xao
  ta là chim phượng hoàng mê đắm
  trời của thơ hồn vỗ cánh phương nào
  tóc đã xanh một thời huyền hoặc
  môi thật hồng trăng với rượu ta say
  nắm chặt đốc gươm chừ cười với bóng
  nước loạn bao năm chừ tóc hóa mây
  len lỏi rừng thiêng chừ ta ngậm ngải
  cơm áo công danh chừ như khói bay

  2.
  đường ngựa chạy gót hài tung cánh hạc
  hương – sắc – thời – không chừ một với ta
  thuyền với bến ngủ say cùng vĩnh cửu
  giấc bình yên trong khắp cõi ta bà

  em chẳng đến chẳng đi
  ta chẳng tìm chẳng đợi
  Sài Gòn không xa Hà Nội cũng không xa
  cát bụi mười phương họp về chung một chiếu
  rong rêu khắp thế giới ba ngàn
  cùng hát bài ca huyền diệu

  3.
  ta nghe bước em đi
  lụa mát cả bầu trời
  đêm tịch mịch đêm vô cùng tịch mịch
  trời là ta chim phượng cũng là ta…

  (Trích tập san Tư tưởng số 8 năm thứ tư, tháng 10/1971)

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)