Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Nhân danh

  Tác giả:

  Au nom du front parfait profond
  Éluard

  Tình yêu không trọn vẹn
  Trong hồn mắt mỗi người
  Cuộc đời hổ thẹn

  Ngực câm không tiếng nói
  Chất cười không thuộc môi
  Giác quan đói khát

  Ðêm hẻm vây cửa sổ
  Người ngồi quên thời gian
  Tình cảm đòi mở ngỏ

  Bàn tay trơ tự do
  Hoa chối từ tóc biếc
  Hơi thở đắn đo

  Sự sống còn một người
  Sự sống còn nhiều người
  Những người vô tội

  Nhân danh
  Tình yêu tự do người
  Tôi được quyền kêu gọi

  Những người đã chết xin có mặt
  Những người còn sống xin giơ tay

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)