Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Bui một tấc lòng

  Tác giả:

  Mắt môi đâu nữa mà qua mặt
  mười năm ai tiếc lục tham hồng
  bây giờ đã sáng đôi tròng mắt
  dông bão dư đồ có thấy không?

  Có thấy cơ đồ căng huyết quản
  sấm ngàn năm ngấm lỗ chân lông
  tay ai tô vẽ màu quan dạng
  mười ngón xòe ra trắng cả lòng

  Ai bảo địa cầu đang lúc phẳng
  bụng người ngay vấp lưỡi người cong
  bốn phương gió nổi trời tao loạn
  có một rừng cây toạc máu ròng

  Có tiếng kim tiền rơi xuống vực
  giữa chừng thác nghiệp đổ hư không
  ngày mai đá cũng mòn theo nước
  lý tưởng trơ trơ đứng giữa dòng.

  Cũng bởi căn nguyên vốn lộn sòng
  phận cành rêu níu phải cành rong
  đứng chân quẫy đạp về châu thổ
  gặp lúc phù sa lạ cánh đồng.

  Đã cạn lòng con trên đất mẹ
  lửa tàn tro gắp bỏ tàng ong
  nữa mai vác mặt về quê cũ
  câu hỏi chào xưa có viển vông?

  Kìa đại bàng lăm ra biển lớn
  mà đàn chim chích sợ cành cong
  hỏi thăm gốc cột chân đèn đó
  kẻ ở người đi có bất đồng,

  Chẳng những niềm tin sa mạc hóa
  lòng người trơ gốc rạ chờ mong
  đêm khuya mẹ gọi con lần nữa
  đứt rã tao nôi, tuột bế bồng

  Đứt cả ngàn năm sữa cạn dòng
  bây giờ con cháu bấu tay không
  hỡi ơi quê mẹ gà bôi mặt
  đấu hót bao năm vẫn ngụt nồng.

  Đã hết láng giềng cơn củi lửa
  nước vào sông chắt đổ ra sông
  chẳng xa chớp bể mưa nguồn nữa
  ải bắc xoay thành ải biển Đông.

  Nghe mòn sử sách phận long đong
  chữ nghĩa năm nay đục mấy dòng
  đao bút đã sâu vào cội rễ
  thánh hiền đâu đó có linh thông,

  Bỗng dưng váng cả chiều kim cổ
  kìa tiếng ai kêu bật máu hồng
  đừng hẹn “tấc lòng ưu ái cũ”
  giữa trời xiêu lạc nát thinh không.

  Tây Cống, đệ thập quận
  24-8-2016

Bình luận

ví dụ: http://www.example.com

Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)