Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Vài đoạn viết ở Đinh Tiên Hoàng

  tặng Lê Cung Bắc và Hồ Việt Khuê

  1.
  em còn nhỏ, làm sao mà biết được
  ta oặn mình trong những khổ tâm riêng
  em còn nhỏ, làm sao mà biết được
  đời buồn hiu như lá rụng, ban đêm!
  chiều đã kêu chiều bằng tiếng gió
  lòng ta u uất cũng kêu nhau!
  em còn nhỏ, làm sao mà biết được
  nụ cười nào báo hiệu cơn đau
  nụ cười nào chỉ là hơi thở mệt
  của một thằng mạt gọng, rán, phong lưu
  nụ cười nào phát âm từ đáy ngực
  gần gần như những tiếng ho khan!…
  chiều đã kêu chiều bằng tiếng gió
  trong ta đêm xuống rất bạo tàn!

  2.
  mưa với nắng dẫu chung trời, chung đất
  mà quanh năm bắt buộc tránh nhau hoài
  ta với người, bắt buộc, phải chia hai
  làm sao em biết trời đau đớn
  làm sao em lớn bằng ta lớn
  để chung cùng công việc: đứng than thân!
  để chung cùng rõ nghĩa thêm, hơn
  phía nào khác của biến từ “chóng mặt”!

  3.

  em còn nhỏ, làm sao mà biết được
  áo cơm hành bủn rủn thiên tài
  học thói người xưa ta cạo đầu bán tóc
  chưa đủ tặng em nửa chiếc áo dài!

  em còn nhỏ, làm sao mà biết được
  ta với đời, thực sự, chẳng nương nhau
  ta với đời, tất nhiên, thua cuộc
  vì áo cơm là những ngọn lao!

  em còn nhỏ, làm sao mà biết được
  mỗi nụ tình ẩn chứa một loài sâu
  và, khi em thấm nhuần ê ẩm
  ta sợ tài ta đã rũ nhầu!

  (1974)

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)