Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Chu Vương Miện


 • Tình tự


  Dây bìm bìm leo quanh hàng kẽm gai biên giới
  Hoa trắng mềm sương mù vào sáng cao nguyên
  Chúng ta nói gì với nhau ngày xưa Trịnh Nguyễn
  Một hàng cây một bờ lũy đôi miền

  Trên tay đạn chì nằm trong nòng súng
  Một nấm bia một tàu lá hàng rêu
  Con nước bơ vơ lau già tràn lên trước mặt
  Một mái tranh một đọt chuối quê nghèo

  Anh sẽ nghĩ gì sau lần trận đánh
  Máu Việt Nam lẫn sỏi Việt Nam
  Mã tấu lưỡi lê dao dài lựu đạn
  Mảnh quê hương vùng Á châu buồn

  […]

 • Bài tưởng niệm 1


  Tưởng niệm Phan Trước Viên

  Ta ở núi này trông núi nọ
  Mây lên ngut ngút tỏa hàng cây
  Mười năm quăng bút làm du sĩ
  Trời đất bao la chả thấy mày
  Mày nằm trong đất năm 68
  Ta mãi giang hồ khắp đó đây
  Núi đỏ rừng xanh đi khắp cả
  Sao vẫn chưa qua kiếp đọa đày?
  Núi Ngũ Hành sao chồm ra biển
  Mày nằm an nghỉ kiếp thư sinh
  Mười năm Phạm Thái nhòa theo sóng
  Ta vẫn thương nhau mộng chưa thành
  Ta ở núi này trông núi nọ
  Núi nào cũng một thuở đầu xanh
  Quê hương đã rách giờ thêm nát
  Mày hãy nằm đây, giấc ngủ lành.