Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Đào Phong Lan

Dao Phong Lan

Nhà thơ Đào Phong Lan sinh ngày 25 tháng 3 năm 1975 tại Gia Lai, tốt nghiệp khoá 5 trường viết văn Nguyễn Du, hội viên Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay chị là giám đốc truyền thông của ngân hàng Đông Á tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Giêng hai (thơ, Nhà xuất bản Thanh Niên, 1995)
  • Ma trận, (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2001)
  • Giải thưởng:

  • Giải ba truyện ngắn trẻ (Hội nhà văn Việt Nam và tuần báo Văn Nghệ Trẻ tổ chức)
  • Giải thưởng cuộc thi thơ Bút mới (báo Tuổi Trẻ, 1995)
  • Giải thưởng thơ Tạp chí Phương Mai, Hội Văn học nghệ thuật Bình Định, 1995
  • Giải nhất, nhì, ba cuộc thi thơ Áo trắng (Nhà xuất bản Trẻ) 1996 – 2001
  • Giải thưởng Truyện ngắn tạp chí Tiếp thị và Gia đình, 2005