Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Dư Thị Hoàn

Dư Thị Hoàn

Nhà thơ Dư Thị Hoàn tên thật là Vương Oanh Nhi, sinh năm 1947 tại Hải Phòng, quê gốc ở Trung Quốc.

Bà từng là công nhân máy tiện tại xí nghiệp Z21 trong thời chiến tranh chống Mĩ. Sau năm 1979 bà chuyển sang làm kinh doanh, từng là trưởng đại diện một doanh nghiệp Hồng Kông tại Hải Phòng.

Bà còn có bút danh khác là Nữ Lang Trung.

Tác phẩm đã xuất bản:

  • Suối nhỏ (tập thơ, Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng, 1988)
  • Bài mẫu giáo sáng thế (tập thơ, 1993)