Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Dương Quân


 • Hương tình Cà Mau


  […]

  Em hẹn chèo ghe ra họp chợ
  Tôi chờ, trưa nắng, bóng sông trôi
  Cắm sào, che nón, em cười nụ
  Lòng ngỡ rằng em nói vạn lời

  Nhà em có mảnh vườn cau nhỏ
  Uống nước trời mưa, gạo giã tay
  Tuổi mẹ như vừng xôi nếp một
  Cha già như trái chín trên cây

  Hái rau đem bán lo tiền chợ
  Mót củi rừng thưa, nhúm bếp cơm
  Cha mẹ tuổi già, con gái muộn
  Tảo tần ngày tháng đáp công ơn

  Em từ Tắc Thủ qua Kênh Xáng
  Xuống khỏi Dòng Kè ra Tắc Vân
  Tôi dưới Tân Thành lên chợ quận
  Mua quà xin gửi biếu song thân

  Mỗi lần tan chợ, ghe xuôi nước
  Áo trắng em về khuất cuối sông
  Tôi tự hỏi lòng sao chẳng gửi
  Cho em trọn cả trái tim hồng

  […]