Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Trăng Cà Mau

  Đêm Cà Mau có vầng trăng trong quán nhỏ
  Chỉ sáng riêng nơi đáy mắt một người
  Đêm Cà Mau có đôi bờ môi đỏ
  Chợt dịu dàng nhỏ mật xuống hồn tôi

  Mai xa rồi trăng có vỡ làm đôi
  Nửa theo tôi ở chân trời góc biển
  Nửa ở lại để nặng lòng lưu luyến
  Phút ban đầu bỗng hoá trăm năm

  […]

 • Hương tình Cà Mau

  Tác giả:

  […]

  Em hẹn chèo ghe ra họp chợ
  Tôi chờ, trưa nắng, bóng sông trôi
  Cắm sào, che nón, em cười nụ
  Lòng ngỡ rằng em nói vạn lời

  Nhà em có mảnh vườn cau nhỏ
  Uống nước trời mưa, gạo giã tay
  Tuổi mẹ như vừng xôi nếp một
  Cha già như trái chín trên cây

  Hái rau đem bán lo tiền chợ
  Mót củi rừng thưa, nhúm bếp cơm
  Cha mẹ tuổi già, con gái muộn
  Tảo tần ngày tháng đáp công ơn

  Em từ Tắc Thủ qua Kênh Xáng
  Xuống khỏi Dòng Kè ra Tắc Vân
  Tôi dưới Tân Thành lên chợ quận
  Mua quà xin gửi biếu song thân

  Mỗi lần tan chợ, ghe xuôi nước
  Áo trắng em về khuất cuối sông
  Tôi tự hỏi lòng sao chẳng gửi
  Cho em trọn cả trái tim hồng

  […]