Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Hường Hoa


 • Tâm sự


  […]

  Anh xoá bao nhiêu trang giấy trắng
  Mà đem tâm sự viết thành thơ
  Chiều nay có lẽ em buồn lắm
  Nhìn mái nhà xưa khói toả mờ

  Đêm nay em đọc lời tâm sự
  Khẽ hỏi: sao như chuyện của mình?
  Em đứng nhìn xa, cơn gió thoảng
  Trăng tàn, hoa tạ, trống giao canh…

 • Ca độc điệu


  […]

  Thôi thôi, cứ gõ nhịp thuyền ca
  Sắc hương tan tác bên lầu hoa
  Nhớ ai một thuở trao lời hẹn
  Rồi để nghìn năm lạc phiếm ngà
  Trăng chết, hiên khuya lan mấy đoá
  Lòng nghiêng, ai gợi nét phôi pha
  Ngủ đi còn gặp nhau trong mộng
  Trăng xế thềm hoang, gió thoảng qua…