Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Ca độc điệu

  Tác giả:

  Gõ nhịp thuyền ca, ta gõ nhịp thuyền ca
  Ai đâu hiểu được tâm hồn ta?
  Núi sông một sớm mờ nhân ảnh
  Sương gió nghìn thu mắt lệ nhoà
  Nước bạc chưa hay đầu tóc bạc
  Đàn ca đâu biết khúc ly ca
  Năm canh trở dậy nghe niềm lạnh
  Kéo chiếc mền sương phủ giấc hoa

  Gõ nhịp thuyền ca, ta gõ nhịp thuyền ca
  Ai đâu mơ ước như lòng ta?
  Trùng dương một sớm rời muôn bến
  Trăng gió tìm xây vạn mái nhà
  Nước đổ, thuyền xuôi mây tắp tắp
  Buồn reo say sóng lướt xa xa
  Ai về bến cũ ngày xưa ấy
  Xin nhặt cho giùm mấy cánh hoa?

  Gõ nhịp thuyền ca, ta gõ nhịp thuyền ca
  Hôm nay bến vắng, mai lầu hoa
  Đàn nghe lạnh buốt niềm chua xót
  Sênh phách lừng vang nhịp hải hà
  Nín lặng nằm nghe trời đổ xuống
  Lòng dâng lên tận cõi yêu ma
  Chao ôi! Ai khóc mà ta khóc?
  Ai thiết tha mà ta thiết tha?

  Gõ nhịp thuyền ca, ta gõ nhịp thuyền ca
  Đi cho nhân ảnh xa mờ xa
  Sáng trăng hiển hiện hồn tinh quái
  Đêm tối mờ chôn giấc lạc hoa
  Mắt lạnh, sầu nghiêng trên gối cũ
  Tai buồn, nghe nhạc vọng tha ma
  Rượu say ta muốn say cùng rượu
  Mong nhớ? Ai còn mong nhớ ta?

  Thôi thôi, cứ gõ nhịp thuyền ca
  Sắc hương tan tác bên lầu hoa
  Nhớ ai một thuở trao lời hẹn
  Rồi để nghìn năm lạc phiếm ngà
  Trăng chết, hiên khuya lan mấy đoá
  Lòng nghiêng, ai gợi nét phôi pha
  Ngủ đi còn gặp nhau trong mộng
  Trăng xế thềm hoang, gió thoảng qua…

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)