Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Huyền Giang


 • Ngày mai hoa nở


  […]

  Mây trời thương đổ máu
  Mùa thu nào hòa bình
  Bến Hải nhìn u uất
  Hồn gương xưa Sông Gianh

  Bài ca sầu nức nở
  Ai khóc những đêm dài
  Đã từng đêm vấy máu
  Trời thương đất chia hai

  Anh lìa rừng núi Lạng
  Chị quê xa Đầm Hà
  Thương mây trời Yên Bái
  Nhớ Cao Bằng núi xa

  […]