Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Ngày mai hoa nở

  Tác giả:

  Tặng T.P.

  Kề bên những đầu xanh
  Anh quê rừng Việt Bắc
  Tôi học trò kinh thành

  Mây trời thương đổ máu
  Mùa thu nào hòa bình
  Bến Hải nhìn u uất
  Hồn gương xưa Sông Gianh

  Bài ca sầu nức nở
  Ai khóc những đêm dài
  Đã từng đêm vấy máu
  Trời thương đất chia hai

  Anh lìa rừng núi Lạng
  Chị quê xa Đầm Hà
  Thương mây trời Yên Bái
  Nhớ Cao Bằng núi xa

  Tôi giã từ Hà Nội
  Thương hoài năm cửa ô
  Chiều bên bờ Sông Lũy
  Nghe gợn sóng Tây Hồ

  Gặp nhau rừng đất đỏ
  Nghe gió núi Trường Sơn
  Chúng ta nhìn ngọn lửa
  Nung nấu những căm hờn

  Những bàn tay chung góp
  Dựng đôi mái nhà tranh
  Chúng ta cùng tạm trú
  Chờ qua ngày điêu linh

  Núi thôi hờn vấy máu
  Sông nối đôi khúc cầu
  Ngày mai hoa nở đẹp
  Đất trời ca bên nhau

  Chúng ta về quê cũ
  Chị mừng trông Đầm Hà
  Anh say trời Yên Bái
  Tôi nghe sóng Tây Hồ

  Thôi hoài năm cửa ô.

  (Trích Tập san Văn nghệ, Sài Gòn 1955)

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)