Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Mai Thảo


 • Dỗ bệnh


  Mỗi lần cơ thể gây thành chuyện
  Ta lại cùng cơ thể chuyện trò
  Dỗ nó chớ gây thành chuyện lớn
  Nó nghĩ sao rồi nó lại cho

  Bệnh ở trong người thành bệnh bạn
  Bệnh ở lâu dài thành bệnh thân
  Gối tay lên bệnh nằm thanh thản
  Thành một đôi ta rất đá vàng.

 • Thủy tận


  Em đi vừa khuất trên đầu phố
  Anh đuổi theo sau bóng đã nhòa
  Đứng sững. Mới hay lìa cách đã
  Sơn cùng thuỷ tận giữa đôi ta.

 • Ta thấy hình ta những miếu đền


  […]

  Ta thấy ta đêm giữa sáng ngày
  Ta ngày giữa tối thẳm đêm dài
  Sao không, nhật nguyệt đều tăm tối
  Tự thuở chim hồng rét mướt bay

  Ta thấy nhân gian bỗng khóc òa
  Nhìn hình ta khuất bóng ta xa
  Sao không, huyết lệ trong trời đất
  Là phát sinh từ huyết lệ ta

  Ta thấy rèm nhung khép lại rồi
  Hạ màn, thế kỷ hết trò chơi
  Sao không, quay gót, tên hề đã
  Chán một trò điên diễn với người

  […]