Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Mộng Tuyết


 • Đợi gió


  […]

  Mặt nước hồ nằm say giấc mơ,
  Lòng gương không vướng gợn mây mờ,
  Khói chiều đứng thẳng trên quan tái,
  Hương tỏa hồn hoa ướp cỏ bờ.

  Cánh gấm buồm ai buông trắng tinh,
  Phơi nền trinh bạch giữa trời xanh,
  Cắm sào bến cũ buồn lơ lửng,
  Chở mộng muôn phương, mộng viễn trình.

  […]