Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Đợi gió

  Tác giả:

  Gởi Anh Thơ

  Mấy vần thơ đợi gió,
  Lòng xuân thắm đỏ,
  Lòng thuyền nho nhỏ,
  Đợi nước triều lên…
  Triều đã lên rồi trăng cũng lên;
  Trăng lên rồi đó. Gió chưa lên.

  Mặt nước hồ nằm say giấc mơ,
  Lòng gương không vướng gợn mây mờ,
  Khói chiều đứng thẳng trên quan tái,
  Hương tỏa hồn hoa ướp cỏ bờ.

  Cánh gấm buồm ai buông trắng tinh,
  Phơi nền trinh bạch giữa trời xanh,
  Cắm sào bến cũ buồn lơ lửng,
  Chở mộng muôn phương, mộng viễn trình.

  Trời Bắc bên kia đương ngóng trông,
  Sông Thương, sông Nhuệ mở đôi lòng.
  Xuôi chèo Nhâm Tuất theo trăng lạnh,
  Mở yến Đào Viên ((Yến tiệc tại vườn đào, ý thơ trong bài Xuân dạ yến đào lý viên tự của Lý Bạch)) chuốc chén nồng.

  Gió gác Đằng Vương ((Tên gọi của ba nhà lầu có gác do Đằng Vương Lý Nguyên Anh thời nhà Đường cho xây dựng tại các tỉnh Giang Tây, Tứ Xuyên và Sơn Đông; trong đó nổi tiếng nhất là Đằng Vương các ở Giang Tây, gắn liền với bài thơ Đằng Vương các tự của Vương Bột)) chẳng thổi đưa,
  Cho thuyền đợi gió đến bao giờ,
  Cho buồm Vương Bột trong giây phút,
  Nghìn dặm bay sang bến đợi chờ.

  Khi xuân thắm đượm khắp nơi nơi,
  Vạn vật đem xuân trả lại đời,
  Mà chẳng trả cho thuyền tí gió,
  Để thuyền thương nhớ những phương trời.

  Bình luận

  ví dụ: http://www.example.com

  Lời bình: (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)